...książki na e-półce

1 | Potrzeby estetyczne Warszawy
2 | Mury obronne Warszawy
3 | Położenie geograficzne Warszawy
4 | Rozwój Stolicy
5 | Pić czy nie pić?
6 | Fragment z młodocianych wspomnień o Henryku Sienkiewiczu
7 | Warszawa podczas okupacji niemieckiej 1915-1918
8 | "Pałac Staszica" w Warszawie
Zarys historyi budowy, przebudowy i odbudowy

9 | Marszałek Franciszek Bieliński
10 | Warszawa średniowieczna - Dawne mury warowne miasta Starej Warszawy
11 | Warunki hygieniczne Warszawy w wieku XVIII....e-przegląd prasy
(przedwojennej)

1 | Gazeta Polska 28.02.1935
2 | Maryensztad
3 | Z przeszłości szpitali i szpitalnictwa w Warszawie
4 | Nowy Teatr Polski


...miniatury warszawskie Danuty Szmit-Zawieruchy...opowieści kustosza